Zasady współpracy

Dbając o interesy naszych Klientów, dostosowujemy sposób rozliczania za świadczone przez nas usługi prawne do ich indywidualnych potrzeb.

W ten sposób wypracowaliśmy trzy podstawowe zasady współpracy: 

  1. stawka godzinowa
    stawka jest każdorazowo ustalana z klientem indywidualnie.
  2. ryczałt
    realizujemy sprawy i zlecenia przyjmując za podstawę rozliczenia z góry ustaloną stawkę. Dzięki   temu łatwiej jest z góry zaplanować koszt i poziom wydatków obsługi prawnej w ramach danej umowy. Wysokość jest uzależniona od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy.
  3. premia za wyniki
    rodzaj wynagrodzenia dodatkowego, które jest przeliczane w zależności od uzyskanego efektu sprawy. Szczegóły tego rodzaju rozliczenia ustalane są każdorazowo indywidualnie.

§ Udzielamy także porad prawnych w ramach corocznych dni porad pro bono, organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Izbę Radców Prawnych.