Kancelaria

Kancelaria Prawnicza CABAŁA GROCHOWSKA spółka cywilna powstała z połączenia indywidualnej kancelarii adwokackiej Stanisława Cabały i kancelarii radcy prawnego Marty Trzaskoś - Grochowskiej. Ideą fuzji było stworzenie średniej wielkości firmy prawniczej, działającej aktywnie w regionie południowej Polski i świadczącej kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych. Założenie to wynikało z dotychczasowej praktyki i doświadczenia wspólników, a także z potrzeby pogłębiania specjalizacji i ścisłej współpracy przy opracowaniu coraz bardziej złożonych problemów prawnych.

Po kilkunastu latach współpracy możemy pochwalić się długoletnią kompleksową obsługa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z zakresu szeroko pojętego sektora budownictwa, spedycji i transportu, handlu i usług.

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi na terenie całej Polski, oraz przed sądami polubownymi.

W ramach postępowań administracyjnych reprezentujemy klientów przed organami i sądami administracyjnymi, a w sprawach z zakresu zamówień publicznych również przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kancelaria Cabała Grochowska współpracuje z uznanymi kancelariami prawnymi w innych miastach Polski, oraz poza jej granicami, wchodząc w skład ogólnopolskiej sieci kancelarii prawnych "IURIS LINK".