Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym oferujemy doradztwo, oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i karnego.

  • Przyjmujemy sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym sprawy rozwodowe, alimentacyjne, opiekuńcze, dotyczące regulowania kontaktów z małoletnimi. Reprezentujemy klientów przed sądami kościelnymi w sprawach o unieważnienie małżeństwa.
  • Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu własności nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe i rejestrowe.
  • Występujemy w postępowaniach odszkodowawczych przed ubezpieczycielami i sądami powszechnymi.
  • Dochodzimy należności w ramach postępowania sądowego, windykacyjnego i egzekucyjnego w całej Polsce. Podejmujemy się także prowadzenia postępowań polubownych przed sądami arbitrażowymi.
  • Reprezentujemy klientów indywidualnych w sprawach przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.
  • Występujemy w sprawach karnych i karnoskarbowych.