Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową obsługę prawną niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (działalność indywidualna, spółki prawa handlowego – osobowe i kapitałowe).

  • Dokonujemy rejestracji i wpisów zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy prawa cywilnego i gospodarczego.
  • Zastępujemy w postępowaniach prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych, doradzamy w procesach inwestycyjnych.
  • Dochodzimy należności w ramach postępowania sądowego, windykacyjnego i egzekucyjnego w całej Polsce.
  • Doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • Reprezentujemy podmioty gospodarcze w ramach postępowań upadłościowych.
  • Prowadzimy postępowania przed sądami arbitrażowymi.
  • Doradzamy w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej.