Nasz zespół

Adwokat Stanisław Cabała

ur. 1957 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1980 r.,
wpis na listę adwokatów w grudniu 1988.

Preferencje zawodowe: prawo cywilne (prawo zobowiązań, nieruchomości, odszkodowania), gospodarcze (transport i spedycja, umowy budowlane, projekty finansowe), prawo karne (przestępstwa skarbowe, celne), prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, postępowania odszkodowawcze, Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, vice- prezes Stowarzyszenia IURIS LINK. Posługuje się językiem niemieckim.

Radca prawny Marta Trzaskoś- Grochowska

ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1984 roku, wpis na listę radców prawnych w grudniu 1989 roku. Studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na UJ ukończone
w 2004 roku.

Preferencje zawodowe: prawo rodzinne ( rozwody i separacje, stwierdzenia nieważności małżeństw przed Sądami Kościelnymi), prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze (przekształcenia i fuzje spółek, prywatyzacja, upadłość, prawo energetyczne, umowy w przemyśle ciężkim).

Adwokat Monika Obtułowicz

ur. 1985r, studia na Wydziale Prawa UJ w Krakowie ukończone
w 2009r., wpis na listę adwokatów w roku 2013. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie "Prawo własności intelektualnej" na Wydziale Prawa UJ, ukończonych w roku akademickim 2014/2015.

Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze (prawo zobowiązań, prawo spółek, umowy) prawo karne, prawo rodzinne (rozwody i separacje) prawo własności intelektualnej. Biegle posługuje się językiem angielskim. 

Adwokat Daniel Augustyn

ur. 1979r, studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, ukończone w 2003r. wpis na listę adwokatów
w roku 2010.

Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze (prawo zobowiązań, prawo budowlane, transport i spedycja), prawo spółdzielcze, prawo upadłościowe, prawo karne.

Kinga Pikor-Rola

Specjalista ds. windykacji należności sądowych.
studia na Wydziale Prawa UŚ ukończone w 2003 r. Preferencje zawodowe - windykacja, prawo cywilne, gospodarcze, rejestracja podmiotów w KRS. 

Teresa Wąsowicz

kierownik sekretariatu w Nowym Sączu.

Małgorzata Galiszewska

kierownik sekretariatu w Gorlicach.

« poprzednia 1 następna »